ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 12/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 604299
Page Views 790284
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวางแผนปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง ครั้งที่6/2556
               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง   วันที่  11  กรกฎาคม  2556  เวลา  09.30 น. ณ ห้องประชุม สพป.นศ2  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีฯ  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2556  ณ  ค่ายลูกเสือสำโรง  โดยให้แต่ละฝ่ายงานได้สรูปผลการดำเนินงานฯ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานฯ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานที่ร่วมแรงร่วมใจ  ในการมีส่วนสนับสนุนงบบริจาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง  ให้กลับมาใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา สำหรับดำเนินการจัดกิจกรรมทางการลูกเสือและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมที่ดี  ได้สรุปยอดเงินรับบริจาค  ณ  วันที่  11   กรกฎาคม  2556   เป็นเงิน  576,922.77  บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)  ส่วนยอดเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาได้โอนเข้าบัญชีกองทุน "ปรับปรุงและพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง" ขอให้นำหลักฐานใบโอนยื่นขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นศ2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2556,09:48   อ่าน 481 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801