ผู้บริหาร

นายสันติ แสงระวี
ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
บุคลากร
ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2011
ปรับปรุง 05/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 601924
Page Views 787025
ลูกเสือต้นแบบ ประจำปี 2557 ได้แก่โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2554-2555
ภาพกิจกรรม
สพป.นศ.๒ ส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
สพป.นศ.๒ ส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
 

สพป.นศ.๒ ส่งเสริม สนับสนุน เยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม

 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จัดกิจกรรมประกวดระเบียบลูกเสือ เนตรนารี เพื่อส่งเสริม เยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม สนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เข้มแข็งอดทน เสียสละสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานเปิด และได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า “การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ดี มีประโยชน์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข้ง อดทน เสียสละ รู้จักกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ โดยท่านไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมด้านลูกเสือ ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพด้านความมีระเบียบวินัยในสังคม และท่านยังส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับอาเซียนในเร็ว ๆ นี้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขอให้เตรียมความพร้อมเพื่อสู่ระดับสากลต่อไป“
>>>...การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ มีโรงเรียนส่งกองลูกเสือเข้าร่วมประกวด จำนวน ๘ กอง ผลการประกวด ดังนี้
อันดับ ๑ ประเภทกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
อันดับ ๑ ประเภทกองลูกเสือสามัญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเจ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
>>>...สำหรับโรงเรียนที่ชนะการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อันดับ ๑ จะไปแข่งขันระดับจังหวัดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กองลูกเสือและเนตรนารี ๒ ประเภทดังกล่าวข้างต้นและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนจะได้รับแบดจ์ลูกเสือเกียรติยศเป็นรางวัลจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
รายงานข่าวโดย : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.๒
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2555,19:23   อ่าน 777 ครั้ง

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
เวบมาสเตอร์ นายสุริยา  โนนเสนา 0892838340
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา L.T.
นางสกรีนรักษ์  บุญมี A.L.T. นางสาวจันจิรา  ฤทธิชัย  BTC. ผู้ช่วยเว็บมาสเตอร์
(เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพท.นศ. 2) 08-9289-5169
ผู้ช่วยเวบมาสเตอร์  นางนิรมล  โนนเสนา 087-9756801